Het bezoek aan de websites van de gemeente De Marne kan geheel anoniem plaatsvinden.

Gemeente De Marne verzamelt geen namen of andere persoonlijke gegevens van bezoekers die kunnen leiden tot identificatie van een persoon, tenzij u ervoor kiest deze gegevens (actief) aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door gebruik te maken van de formulieren op onze websites.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de gemeente De Marne overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.