Afval storten

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u afval storten op een andere plaats dan bijvoorbeeld een aanbiedstation? Dan kunt u bij de gemeente een ontheffing hiervoor aanvragen.

  Omschrijving

  U mag alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Bijvoorbeeld een aanbiedstation. U kunt het afval ook aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar.

  Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groenafval. U kunt een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen. Met de ontheffing mag u het afval voor een periode op uw eigen (bedrijfs)terrein opslaan.

  Ontvangt u gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen van andere bedrijven voor verdere verwerking? Of wilt u deze afgeven? Meld dit dan bij Rijkswaterstaat via het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een ontheffing aan voor het storten van afval:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • uw naam en adres
   • welk soort afval het is
   • hoeveel afval het is
   • waarom u het afval wilt opslaan
   • voor hoe lang u het afval wilt opslaan
   • wanneer en hoe laat u het wilt opslaan

  Adressen

  Milieustraat gemeente De MarneR. Ritzemastraat 9f9965TD Leens (geen postadres!)

  Bij het gemeentelijke milieustraat aan de Ritzemastraat 9f te Leens kunt u als particulier uw grof huishoudelijk afval tegen betaling (uitsluitend per pin) inleveren op vrijdagen van 13.00 tot 15.30 uur. De openstelling van de milieustraat is alleen bedoeld voor particulieren.

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  07-11-2018