Archief van de gemeente

Product informatie

  Omschrijving

  Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. U kunt hier bijvoorbeeld de huwelijksakte van uw grootouders terugvinden of historische informatie over de gemeente.

  Niet alle akten zijn openbaar. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. De volgende termijnen gelden:

  • geboorteakten: 100 jaar
  • huwelijksakten: 75 jaar
  • overlijdensakten: 50 jaar

  U kunt openbare akten meestal ook vinden op de website wiewaswie.nl.

  Aanwezig archiefmateriaal (zie ook de inventarissen):

  • Bestuursarchief De Marne, 1990-heden
  • Archief Eenrum, 1811-1989
  • Archief Kloosterburen, 1811-1989
  • Archief Leens, 1810-1989
  • Archief Ulrum, 1811-1989
  • Negen archieven van particulieren in depot
  • Fotoverzamelingen van Eenrum, Leens en Ulrum, periode 1920 - heden
  • Boeken over het grondgebied van De Marne, periode 1830 - heden
  • Archieven van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters op microfiches

  Vanwege de beperking van de openbaarheid is recent materiaal niet ter inzage.

  De website Groninger Archiefnet is een website van de Groninger gemeenten, waterschappen en de provincie, en bevat een overzicht van hun historische archieven. De website is een goed uitgangspunt voor het plegen van genealogisch en historisch onderzoek. Verder kunt u veel informatie vinden via het RHC Groninger Archieven. of op de website van het Centrum voor familiegeschiedenis.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Een bezoek is alleen mogelijk onder toezicht van een archiefmedewerker. 
  • U kunt alleen openbare stukken inzien.

  Het gemeentearchief is alleen na voorafgaande afspraak toegankelijk voor het publiek. Bezoektijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.

  Aanpak

  Als u het gemeentearchief bezoekt, neemt u uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Kosten

  Het zelf raadplegen van de archieven is gratis. Als u het onderzoek door de gemeente wilt laten doen, is daarvoor wel een bijdrage verschuldigd. Ook is het mogelijk kopieën te maken. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Zie hiervoor de Legesverordening van de gemeente.

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentearchief.