Gemeentewinkel

U bent hier: Home » producten » automatische incasso voor gemeentebelastingen

Gemeentewinkel

Automatische incasso voor gemeentebelastingen

Omschrijving

De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een automatische incasso instellen. Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Wilt u de machtiging wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een ander rekeningnummer heeft? Of wilt u de automatische incasso stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven.

Voorwaarden

U moet een geldig rekeningnummer doorgeven. Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd door.

Met een automatische incasso machtigt u de gemeente om de gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing) automatisch van uw bank- of girorekening af te schrijven. Het totaal verschuldigde bedrag wordt dan in tien bijna gelijke termijnen afgeschreven. Is het totale bedrag van de aanslag lager dan € 150,-- of hoger dan € 4.500,--? Dan is er geen automatische incasso mogelijk.

Zonder een automatische incasso moeten de gemeentelijke heffingen in maximaal drie tweemaandelijkse termijnen betaald worden.

Termijn

Het totaal verschuldigde bedrag wordt in principe in tien bijna gelijke termijnen afgeschreven. Indien u later in het belastingjaar een machtiging afgeeft, dan zijn het aantal termijnen gelijk aan het aantal resterende maanden van het jaar.

Aanpak

Bij de aanslag van de gemeentelijke belasting zit een machtigingsformulier of een groene kaart. Gebruik het formulier of de kaart om de machtiging af te geven.

Wilt u uw machtiging voor automatische incasso opheffen? Gebruik dan de rode kaart.

Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? Met de gele kaart trekt u de afschrijving in. Uw bank kan daar ook bij helpen.

Heeft u de groene, rode of gele kaart niet meer? U kunt gratis een nieuwe krijgen bij de gemeente.

Kosten

De machtigingskaart wordt u gratis toegezonden.

Contact

Voor meer informatie over automatische incasso neemt u contact op met de gemeente.

Meer informatie

Bijgewerkt

26-09-2016