Bijstandsuitkering aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn onder andere:

  • u en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u woont in Nederland
  • u heeft geen recht op een andere uitkering
  • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing.

  Aanpak

  UWV geeft aan welke bewijsstukken u met uw aanvraagformulier moet meesturen.

  Contact

  U vraagt een bijstandsuitkering aan via UWV.

  Adressen

  Werkplein AbilityUbbo J. Mansholtplein 29951 BX WinsumPostbus 199950 BX Winsum(0595) 750300. Bereikbaar van 9.00-12.30 uurbalie@sozawe-winsum.nl

  Per 1 oktober 2016 zijn Sociale Zaken en Werk Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen samengegaan met voormalig SW-bedrijf Ability. De nieuwe naam is Werkplein Ability. Werkplein Ability geeft uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Door de krachten te bundelen speelt de nieuwe organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat inwoners nodig hebben waar het gaat om werken, meedoen en inkomen.

  De werkcoaches en consulenten op het werkplein in Winsum en het Leer-ontwikkelcentrum in Wehe-den Hoorn zetten zich samen in om mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. En als er geen mogelijkheden zijn binnen het werk-leerbedrijf (voorheen SW-bedrijf) in Uithuizen.

  Bent u uitkeringsgerechtigde en op zoek naar werk? Dan heeft u een eigen verantwoordelijkheid om langs de kortste weg werk te vinden. Wel wordt goed bekeken welke extra begeleiding er voor u nodig is om verder te komen. Het wordt dus meer maatwerk, ook vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. Dit sluit aan bij de gemeentelijke opdracht, binnen het Sociaal Domein, waar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg ook onder vallen. Voor u als werkzoekende blijft het Werkplein in Winsum de eerste ingang.

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

  U moet dan binnen 6 weken reageren.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Vraag en antwoord

  Waar is het Werkplein?

  Per 1 oktober 2016 zijn Sociale Zaken en Werk Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen samengegaan met voormalig SW-bedrijf Ability. De nieuwe naam is Werkplein Ability. Werkplein Ability geeft uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Door de krachten te bundelen speelt de nieuwe organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat inwoners nodig hebben waar het gaat om werken, meedoen en inkomen.

  De werkcoaches en consulenten op het werkplein in Winsum en het Leer-ontwikkelcentrum in Wehe-den Hoorn zetten zich samen in om mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. En als er geen mogelijkheden zijn binnen het werk-leerbedrijf (voorheen SW-bedrijf) in Uithuizen.

  Bent u uitkeringsgerechtigde en op zoek naar werk? Dan heeft u een eigen verantwoordelijkheid om langs de kortste weg werk te vinden. Wel wordt goed bekeken welke extra begeleiding er voor u nodig is om verder te komen. Het wordt dus meer maatwerk, ook vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. Dit sluit aan bij de gemeentelijke opdracht, binnen het Sociaal Domein, waar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg ook onder vallen. Voor u als werkzoekende blijft het Werkplein in Winsum de eerste ingang.

  Werkplein AbilityUbbo J. Mansholtplein29951 BXWinsum9950 BX19Winsum(0595) 750300. Bereikbaar van 9.00-12.30 uurbalie@sozawe-winsum.nlhttp://www.werkpleinnoord-groningen.nl/website Werkplein Ability

  Per 1 oktober 2016 zijn Sociale Zaken en Werk Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen samengegaan met voormalig SW-bedrijf Ability. De nieuwe naam is Werkplein Ability. Werkplein Ability geeft uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Door de krachten te bundelen speelt de nieuwe organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat inwoners nodig hebben waar het gaat om werken, meedoen en inkomen.

  De werkcoaches en consulenten op het werkplein in Winsum en het Leer-ontwikkelcentrum in Wehe-den Hoorn zetten zich samen in om mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. En als er geen mogelijkheden zijn binnen het werk-leerbedrijf (voorheen SW-bedrijf) in Uithuizen.

  Bent u uitkeringsgerechtigde en op zoek naar werk? Dan heeft u een eigen verantwoordelijkheid om langs de kortste weg werk te vinden. Wel wordt goed bekeken welke extra begeleiding er voor u nodig is om verder te komen. Het wordt dus meer maatwerk, ook vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. Dit sluit aan bij de gemeentelijke opdracht, binnen het Sociaal Domein, waar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg ook onder vallen. Voor u als werkzoekende blijft het Werkplein in Winsum de eerste ingang.