Bomen kappen

Product informatie

  Omschrijving

  In de gemeente De Marne willen wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het bomenbestand. U mag daarom niet zomaar een boom kappen, kandelaberen of knotten. In de bomenverordening van de gemeente De Marne staat precies aangegeven wanneer u wel of geen melding van voorgenomen kap moet doen. Er zijn namelijk uitzonderingen.

  Voorwaarden

  De gemeente toetst de boom op verschillende onderdelen:

  • de mate van overlast,

  • de vitaliteit,

  • de aanwezige kwaliteiten.

  Heeft u een boerderij of woning in het buitengebied, dan kunnen er nog twee andere regels van toepassing zijn:

  • De tuinen van sommige boerderijen hebben de status van waardevolle erfbeplanting. Wanneer dat zo is, dan is een melding alleen niet voldoende, maar moet ook een omgevingsvergunning, onderdeel aanleg (vroeger: aanlegvergunning) worden aangevraagd. In het bestemmingsplan staat aangegeven om welke tuinen het gaat.

  • Betreft de melding van voorgenomen kap een rij bomen van meer dan 20 stuks, of het te rooien oppervlak is meer dan 1000 vierkante meter, dan is ook een meldingsplicht inzake de Boswet van toepassing. Deze melding moet u doen bij het Ministerie van Economische Zaken. Dit formulier is te downloaden bij Overheid.nl.

  Is een van deze regels, of zijn beide voor u van toepassing, dan melden wij dit in de brief waarin wel of geen toestemming wordt gegeven voor de voorgenomen kap.

  Het kan zijn dat de gemeente u voorwaarden stelt voor de kap. Bijvoorbeeld een plicht tot herplant. Wanneer dit het geval is, wordt dit ook in dezelfde brief vermeld.

  Termijn

  Binnen enkele dagen krijgt u bericht of u mag kappen of niet. Naast de toets doet de gemeente een quick-scan Flora- en Faunawet. Blijkt uit deze quick-scan dat nader onderzoek noodzakelijk is, of de kap in strijd is met de Flora- en Faunawet, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

   

  Aanpak

  Wanneer u een boom wilt kappen (kandelaberen of knotten), en voor deze handeling een melding gedaan moet worden, kunt u het meldingsformulier hier online invullen en verzenden.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  07-02-2018

  Vraag en antwoord

  Kunnen andere mensen bezwaar maken als ik een boom wil omhakken?

  Ja, anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom.

  Wat moet ik meesturen als ik een vergunning wil aanvragen voor het kappen van een boom?

  Wanneer u een boom wilt kappen (kandelaberen of knotten), en voor deze handeling een melding gedaan moet worden, kunt u het meldingsformulier hier online invullen en verzenden.

  Waar vraag ik een vergunning om een boom te kappen aan?

  Wanneer u een boom wilt kappen (kandelaberen of knotten), en voor deze handeling een melding gedaan moet worden, kunt u het meldingsformulier hier online invullen en verzenden.

  Waar vraag ik een omgevingsvergunning aan?

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket online. Op die website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. In uw online dossier ziet u wat de status van uw aanvraag is.

  Frontoffice taakveld Ruimte gemeente De Marne

  Vanaf 1 november 2013 verzorgt de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de uitvoering van de WABO en APV-zaken voor de gemeente De Marne.

  Dit betekent dat voortaan medewerkers van de ODG de vergunningverlening, handhaving, toezicht en het afhandelen van klachten op het gebied van onder meer A.P.V., bouwen, ruimtelijke ordening en milieu uitvoeren in onze gemeente.

  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken we op afspraak. Als u van plan bent om langs te komen, maakt u dan vooraf een afspraak met de frontoffice van taakveld Ruimte. Dat kan op telefoonnummer (0595) 421073, elke werkdag tot 12 uur. Wij zorgen er dan voor, dat u kunt praten met de juiste medewerker van de gemeente en/of de ODG.

  Kan het zijn dat ik meerdere vergunningen nodig heb voor de verbouwing van mijn huis?

  Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u uw monument wilt verbouwen, of een grote boom wilt omhakken.

  Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningscheck bij Omgevingsloket online. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

  U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Soms is het voldoende om dit te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u raamkozijnen vervangt.

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

  Let op: Bij gemeente De Marne valt het kappen van bomen niet meer onder de omgevingsvergunning. Dit is gewijzigd in een meldingsplicht. Zie daarvoor Bomen kappen, vergunning.

  Wanneer moet ik een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom?

  In de gemeente De Marne willen wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het bomenbestand. U mag daarom niet zomaar een boom kappen, kandelaberen of knotten. In de bomenverordening van de gemeente De Marne staat precies aangegeven wanneer u wel of geen melding van voorgenomen kap moet doen. Er zijn namelijk uitzonderingen.

  Wanneer krijg ik een reactie op mijn vergunningaanvraag voor het kappen van een boom?

  Binnen enkele dagen krijgt u bericht of u mag kappen of niet. Naast de toets doet de gemeente een quick-scan Flora- en Faunawet. Blijkt uit deze quick-scan dat nader onderzoek noodzakelijk is, of de kap in strijd is met de Flora- en Faunawet, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

  Ik wil een boom omhakken, mag dat?

  In de gemeente De Marne willen wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het bomenbestand. U mag daarom niet zomaar een boom kappen, kandelaberen of knotten. In de bomenverordening van de gemeente De Marne staat precies aangegeven wanneer u wel of geen melding van voorgenomen kap moet doen. Er zijn namelijk uitzonderingen.

  Wat is een omgevingsvergunning?

  Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u uw monument wilt verbouwen, of een grote boom wilt omhakken.

  Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningscheck bij Omgevingsloket online. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

  U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Soms is het voldoende om dit te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u raamkozijnen vervangt.

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

  Let op: Bij gemeente De Marne valt het kappen van bomen niet meer onder de omgevingsvergunning. Dit is gewijzigd in een meldingsplicht. Zie daarvoor Bomen kappen, vergunning.

  Ik heb last van overhangende bomen. Wat kan ik doen?

  Staan de bomen op gemeentegrond? Doe dan een melding bij de gemeente.

  Heeft u last van de bomen van de buren? Dan zult u daar zelf iets aan moeten doen. Een boom moet op minimaal 2 meter van de erfgrenslijn geplant worden. Hagen en heesters moeten op minimaal 0,5 meter van de erfgrenslijn staan. Dit meet u vanaf het midden van de boom of struik.

  Zo meldt u overlast van bomen of struiken:

  • Neem contact op met de gemeente.

  Hoelang duurt het voordat ik mijn vergunning voor het omhakken van een boom krijg?

  Binnen enkele dagen krijgt u bericht of u mag kappen of niet. Naast de toets doet de gemeente een quick-scan Flora- en Faunawet. Blijkt uit deze quick-scan dat nader onderzoek noodzakelijk is, of de kap in strijd is met de Flora- en Faunawet, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.