Contact met de gemeente

Product informatie

  Omschrijving

  Hier vindt u de verschillende contactmogelijkheden met de gemeente.

  Formele correspondentie niet via e-mail!

  Formele correspondentie met de gemeente kunt u momenteel nog niet via e-mail voeren. Dat is bij gemeente De Marne nog niet geregeld.

  Het versturen van bijvoorbeeld vergunningaanvragen, officiële klachten of bezwaarschriften moet dus nog steeds ‘gewoon’ op papier per brief gebeuren.

  Daarom hebben wij ons centraal e-mailadres bewust niet op de website geplaatst. Via het algemeen e-mailformulier kunt u wel informele mail aan ons sturen.

  Klachten taakveld Beheer (meldingen openbare ruimte)

  Bij Beheer kunt u terecht met klachten of wensen die gaan over bijvoorbeeld wegenonderhoud, groenonderhoud, omgewaaide bomen, riolering, wegafzettingen, etc.

  U kunt dit online doorgeven via Klacht over openbare ruimte indienen in de Gemeentewinkel.

  Het kan ook via het centrale telefoonnummer van het gemeentehuis: (0595) 575 500, tijdens kantooruren.

  voor dringende zaken over wegen, modder op de weg, groen, omgewaaide bomen, riolering, wegafzettingen, etc. buiten kantooruren: 06 - 55 84 1151.

  Adressen en telefoonnummers gemeentehuis

  • postadres gemeente: postbus 11, 9965 ZG Leens
  • bezoekadres gemeentehuis: R. Ritzemastraat 2, Leens
  • telefoon gemeentehuis: (0595) 575 500 tijdens kantooruren:
   • maandag t/m donderdag 8.00-12.00 uur en 12.30-16.30 uur.
   • vrijdag: 8.00-12.00 uur.
  • fax gemeentehuis: (0595) 571 249
  • voor dringende zaken over wegen, modder op de weg, groen, omgewaaide bomen, riolering, wegafzettingen, etc. buiten kantooruren: 06 - 55 84 1151.
  • openingstijden: zie pagina Openingstijden
  • routeplanners: zie pagina Plattegronden en routeplanners
  • digitale gemeentegids: zie Digitale gemeentegids

  Sociale Zaken en Werk (Werkplein Ability) in gebouw De Beurs te Winsum

  De gezamenlijke afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeenten De Marne, Bedum en Winsum is gevestigd in De Beurs, Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum (bij het NS-station).

  Meer informatie over hun dienstverlening vindt u op de eigen website van het Werkplein Noord-Groningen.

  Ontvangstbevestiging en afhandeling ontvangen e-mail

  Het protocol “gebruik computernetwerk, internet en e-mail” regelt dat uw e-mail die binnenkomt op het centrale e-mailadres binnen 4 werkdagen na binnenkomst moet worden beantwoord.

  Dit is bij voorkeur een inhoudelijke reactie. Als een inhoudelijke reactie binnen deze termijn niet mogelijk is, geven wij in de reactie ten minste aan wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.