Gemeentewinkel

U bent hier: Home » producten » evenement organiseren

Gemeentewinkel

Evenement organiseren

Omschrijving

U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de Zondagswet aanvragen.

Voorbeelden van een groot evenement zijn een braderie, concert, optocht of wedstrijd. Een klein evenement is bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue.

Voorwaarden

Wanneer heeft u een vergunning nodig:

 • Er komt publiek.
 • U organiseert een evenement in:

  • een tent
  • de openlucht
  • een gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is
 • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
 • U heeft een toilet nodig op het evenement.
 • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Om een vergunning aan te vragen of een melding te doen, geeft u door:

 • waarom u het evenement organiseert
 • wanneer en hoe laat het moet plaatsvinden
 • hoeveel mensen u verwacht

Kosten

Een evenement melden is gratis.

Contact

U meldt uw evenement bij de gemeente.

Heeft u een vergunning nodig? Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Wetgeving

Bezwaar en Beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Bijgewerkt

06-04-2017

Vraag en antwoord

 • Hoelang duurt het voordat ik een vergunning kan krijgen voor het organiseren van een evenement?

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

 • Waar vraag ik een ontheffing aan voor het schenken van alcohol buiten een horecagelegenheid?

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dit kan samen gaan met de aanvraag voor een evenementenvergunning.

  Frontoffice taakveld Ruimte gemeente De Marne

  Vanaf 1 november 2013 verzorgt de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de uitvoering van de WABO en APV-zaken voor de gemeente De Marne.

  Dit betekent dat voortaan medewerkers van de ODG de vergunningverlening, handhaving, toezicht en het afhandelen van klachten op het gebied van onder meer A.P.V., bouwen, ruimtelijke ordening en milieu uitvoeren in onze gemeente.

  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken we op afspraak. Als u van plan bent om langs te komen, maakt u dan vooraf een afspraak met de frontoffice van taakveld Ruimte. Dat kan op telefoonnummer (0595) 421073, elke werkdag tot 12 uur. Wij zorgen er dan voor, dat u kunt praten met de juiste medewerker van de gemeente en/of de ODG.

 • Ik organiseer een evenement. Mag ik een bord neerzetten om reclame te maken?

  U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een lantaarnpaal. U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

  Frontoffice taakveld Ruimte gemeente De Marne

  Vanaf 1 november 2013 verzorgt de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de uitvoering van de WABO en APV-zaken voor de gemeente De Marne.

  Dit betekent dat voortaan medewerkers van de ODG de vergunningverlening, handhaving, toezicht en het afhandelen van klachten op het gebied van onder meer A.P.V., bouwen, ruimtelijke ordening en milieu uitvoeren in onze gemeente.

  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken we op afspraak. Als u van plan bent om langs te komen, maakt u dan vooraf een afspraak met de frontoffice van taakveld Ruimte. Dat kan op telefoonnummer (0595) 421073, elke werkdag tot 12 uur. Wij zorgen er dan voor, dat u kunt praten met de juiste medewerker van de gemeente en/of de ODG.

 • Ik wil een verwijzingsbord plaatsen naar een groot evenement, kan dat?

  U mag niet zonder toestemming van de gemeente verwijzingsborden plaatsen. Verwijzingsborden verwijzen bijvoorbeeld naar evenementen als een kermis of braderie.

 • Ik wil een evenement organiseren, wat moet ik doen?

  U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

  Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de Zondagswet aanvragen.

  Voorbeelden van een groot evenement zijn een braderie, concert, optocht of wedstrijd. Een klein evenement is bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue.

 • Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?

  Wanneer heeft u een vergunning nodig:

  • Er komt publiek.
  • U organiseert een evenement in:

   • een tent
   • de openlucht
   • een gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is
  • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
  • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
  • U heeft een toilet nodig op het evenement.
  • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.
 • Waar moet ik een evenementenvergunning aanvragen?

  U meldt uw evenement bij de gemeente.

  Heeft u een vergunning nodig? Deze vraagt u aan bij de gemeente.

 • Ik wil een optocht organiseren. Heb ik een vergunning nodig?

  U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

  Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de Zondagswet aanvragen.

  Voorbeelden van een groot evenement zijn een braderie, concert, optocht of wedstrijd. Een klein evenement is bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue.

  Frontoffice taakveld Ruimte gemeente De Marne

  Vanaf 1 november 2013 verzorgt de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de uitvoering van de WABO en APV-zaken voor de gemeente De Marne.

  Dit betekent dat voortaan medewerkers van de ODG de vergunningverlening, handhaving, toezicht en het afhandelen van klachten op het gebied van onder meer A.P.V., bouwen, ruimtelijke ordening en milieu uitvoeren in onze gemeente.

  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken we op afspraak. Als u van plan bent om langs te komen, maakt u dan vooraf een afspraak met de frontoffice van taakveld Ruimte. Dat kan op telefoonnummer (0595) 421073, elke werkdag tot 12 uur. Wij zorgen er dan voor, dat u kunt praten met de juiste medewerker van de gemeente en/of de ODG.

 • Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag voor het organiseren van een evenement?

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 • Wat kan ik doen als mijn vergunning is afgewezen?

  De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een subsidie afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

  Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij de gemeente die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaarschrift mondeling kunt toelichten.

  Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

  Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

 • Wanneer krijg ik te maken met Bibob?

  Met de Wet Bibob (voluit 'Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur') wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een horecavergunning aan een café dat is opgezet om zwart geld afkomstig uit drugshandel wit te wassen. Of denk aan de afgifte van een exploitatievergunning aan een bordeel waar vrouwenhandel plaatsvindt.

  Met behulp van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan (de gemeente, de provincie etc.) dat de vergunning verleent, onderzoeken of de persoon 'met wie zij zaken doet' betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning (of subsidie) verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, zal de overheid de gevraagde vergunning niet afgeven of een reeds verleende vergunning intrekken.

  Wanneer kan ik met de Wet Bibob te maken krijgen?

  Bij vergunningsaanvragen kan de Wet Bibob worden toegepast binnen de volgende branches:

  • horeca
  • bouw (bouwvergunningen)
  • milieu
  • seksinrichtingen

  Veel bestuursorganen (gemeenten, provincies etc.) hebben beleidsregels opgesteld waarin wordt aangegeven wanneer zij de Wet Bibob zullen toepassen. Ook in de gemeente De Marne bestaat het Bibob-beleid. Elke aanvrager voor een vergunning moet er rekening mee houden dat deze beleidsmaatregel vanaf 1 oktober 2015 ook actief kan worden ingezet voor nieuwe aanvragen. Maar ook voor reeds bestaande procedures om vergunning kan deze beleidsmaatregel alsnog worden uitgevoerd.