Gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Product informatie

  Omschrijving

  Iemand die gevaarlijk is voor zichzelf en anderen, en niet meewerkt aan een behandeling, kan gedwongen worden opgenomen. Meestal gaat het om een opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

  Wilt u iemand gedwongen laten opnemen? Iedereen kan de procedure voor een rechterlijke machtiging in gang zetten. Meestal loopt dat via de huisarts of een andere arts/behandelaar. Die arts stuurt een verzoek naar de officier van justitie. Als de officier van justitie de rechterlijke machtiging ook noodzakelijk vindt, stuurt hij het verzoek door naar de rechter. De rechter beslist.

  De burgemeester kan iemand laten opnemen als:

  • die persoon een acuut gevaar is voor zichzelf en/of de personen in de omgeving én
  • die persoon weigert zichzelf vrijwillig te laten opnemen of te laten behandelen

  Zo kan iemand alsnog worden gedwongen om zich in een instelling te laten opnemen en behandelen. Dit kan alleen als er echt geen andere oplossing is. Hiervoor is een geneeskundige verklaring nodig van een psychiater.

  Voorwaarden

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • Iemand is een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving.
  • De persoon weigert zich te laten opnemen of behandelen. 
  • De burgemeester kan iemand alleen laten opnemen op advies van een psychiater.

  Aanpak

  Voor gedwongen opname is een geneeskundige verklaring nodig.

  Contact

  U vraagt de gedwongen opname aan bij de rechtbank ('rechterlijke machtiging').

  Bij direct gevaar schakelt u de politie in.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.