Huishoudelijk afval inzamelen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Veel afval wordt apart ingezameld, zoals papier en glas.

  Omschrijving

  Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic en restafval. Dit noem je huishoudelijk afval. De gemeente zamelt dit afval in.

  Groente-, tuin- en fruitafval, glas en papier zijn herbruikbaar. Deze kunt u apart aanbieden. Ook afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval, zamelt de gemeente apart in.

  Contact

  Inwoners van De Marne kunnen bij Omrin een digitale afvalkalender (kalender met inzameldata diverse afvalstoffen op adres) opvragen. Voor het bekijken van de afvalkalender heeft u Silverlight nodig.

  Wilt u een papieren versie van uw afvalkalender aanvragen? Neem dan contact op met SYP.

  Adressen

  Service informatiepunt Omrin (SYP)0900-2100215 (lokaal tarief)syp@omrin.nl

  Het huisafval in De Marne wordt opgehaald door de afvalinzameling- en reinigingsdienst van Omrin. Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties kunt u terecht bij hun service informatiepunt (SYP).

  U kunt dit informatiepunt bereiken via telefoonnummer 0900-2100215 (lokaal tarief) of syp@omrin.nl.

  Wanneer u belt met SYP krijgt u een standaardmededeling te horen over de kosten. Deze mededeling is voor u niet van toepassing.