Gemeentewinkel

U bent hier: Home » producten » klacht over openbare ruimte indienen

Gemeentewinkel

Klacht over openbare ruimte indienen

Omschrijving

U kunt bij de gemeente terecht met een klacht over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente een klacht indienen over:

  • afval,
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
  • voetpaden en fietspaden
  • pleinen, speelplaatsen
  • verkeersborden en -tekens
  • niet werkende lantaarnpalen. Hiervoor hebben wij een ander formulier dat u kunt invullen.
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en 
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

Voor dringende zaken buiten kantooruren: 06-55 84 1151.

Contact

U meldt de klacht bij de gemeente. Gebruik bij voorkeur het webformulier. Voor dringende zaken buiten kantooruren: 06-55 84 1151.

Voor meldingen openbare verlichting hebben wij een ander formulier dat u kunt invullen. 

Mocht u plekken aantreffen waar naar uw mening te veel onkruid staat, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Onkruid van SIGHT Landscaping, via onkruiddemarne@SIGHTLandscaping.nl.

Wetgeving

Meer informatie

Bijgewerkt

16-05-2017

Vraag en antwoord