Melding over openbare ruimte indienen

Product informatie

  Inleiding

  Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt bij de gemeente terecht met een klacht over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente een klacht indienen over:

  • afval,
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
  • voetpaden en fietspaden
  • pleinen, speelplaatsen
  • verkeersborden en -tekens
  • niet werkende lantaarnpalen. Hiervoor hebben wij een ander formulier dat u kunt invullen.
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en 
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

  Voor dringende zaken buiten kantooruren: 06-55 84 1151.

  Aanpak

  Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • uw naam en adres
   • een duidelijke omschrijving van uw klacht
   • eventuele foto’s of tekeningen

  Contact

  U meldt de klacht bij de gemeente. Gebruik bij voorkeur het webformulier. Voor dringende zaken buiten kantooruren: 06-55 84 1151.

  Voor meldingen openbare verlichting hebben wij een ander formulier dat u kunt invullen. 

  Mocht u plekken aantreffen waar naar uw mening te veel onkruid staat, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Onkruid van SIGHT Landscaping, via onkruiddemarne@SIGHTLandscaping.nl.

  Wetgeving

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  15-06-2018