Melding over openbare ruimte indienen

Product informatie

  Inleiding

  Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt bij de gemeente terecht met een klacht over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente een klacht indienen over:

  • afval,
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
  • voetpaden en fietspaden
  • pleinen, speelplaatsen
  • verkeersborden en -tekens
  • niet werkende lantaarnpalen. Hiervoor hebben wij een ander formulier dat u kunt invullen.
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en 
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

  Voor dringende zaken buiten kantooruren: 06-55 84 1151.

  Aanpak

  Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • uw naam en adres
   • een duidelijke omschrijving van uw klacht
   • eventuele foto’s of tekeningen

  Contact

  U meldt de klacht bij de gemeente. Gebruik bij voorkeur het webformulier. Voor dringende zaken buiten kantooruren: 06-55 84 1151.

  Voor meldingen openbare verlichting hebben wij een ander formulier dat u kunt invullen. 

  Mocht u plekken aantreffen waar naar uw mening te veel onkruid staat, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Onkruid van SIGHT Landscaping, via onkruiddemarne@SIGHTLandscaping.nl.

  Wetgeving

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  18-09-2018