Subsidie aanvragen voor activiteiten en initiatieven

Product informatie

  Omschrijving

  Gemeente De Marne subsidieert activiteiten van (professionele) organisaties en verenigingen en andere initiatieven die van belang zijn voor de inwoners van De Marne. We stimuleren initiatieven van inwoners en verenigingen en willen deze graag ondersteunen. Hiermee willen we de samenhang in de gemeente vergroten en activiteiten laten plaatsvinden. De gemeente kan aan een vereniging, een organisatie of een groep personen uit De Marne een subsidie verstrekken.

  Dit kan zijn op het gebied van kunst en sport, maar ook om een bepaalde activiteit of ontwikkeling te stimuleren. Daarnaast verstrekt de gemeente subsidie aan instellingen die namens de gemeente taken uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en zorg. De gemeente kan niet zelf alle activiteiten uitvoeren die nodig zijn om haar doelstellingen te realiseren. Een subsidie kan voor meerdere jaren worden aangevraagd of voor een éénmalige gebeurtenis.

  Veel initiatieven of projecten kunnen (ook) subsidie krijgen van het Loket Leefbaarheid. Dit loket ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied (gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum). Kijk op de website van het Loket Leefbaarheid voor meer informatie.

  Voorwaarden

  De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen, zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening. Een subsidie is een geldelijke ondersteuning aangevraagd met het doel bepaalde activiteiten/initiatieven te realiseren.

  Aanpak

  Als u vragen heeft over subsidies dan kunt u contact opnemen de gemeente via telefoonnummer (0595) 421148 of een mail sturen naar subsidies@demarne.nl. Let op: u kunt via dit mailadres geen subsidieaanvragen indienen. Subsidieaanvragen worden schriftelijk ingediend.