Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

Product informatie

  Inleiding

  De IOAW-uitkering is voor mensen boven de 50 jaar met een laag inkomen. De uitkering vult het inkomen aan. Vraag de IOAW aan via werk.nl.

  Aanpak

  Zo vraagt u een IOAW-uitkering aan:

  Adressen

  Werkplein AbilityUbbo J. Mansholtplein 29951 BX WinsumPostbus 199950 BX Winsum(0595) 750300. Bereikbaar van 9.00-12.30 uurbalie@sozawe-winsum.nl

  Per 1 oktober 2016 zijn Sociale Zaken en Werk Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen samengegaan met voormalig SW-bedrijf Ability. De nieuwe naam is Werkplein Ability. Werkplein Ability geeft uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Door de krachten te bundelen speelt de nieuwe organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat inwoners nodig hebben waar het gaat om werken, meedoen en inkomen.

  De werkcoaches en consulenten op het werkplein in Winsum en het Leer-ontwikkelcentrum in Wehe-den Hoorn zetten zich samen in om mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. En als er geen mogelijkheden zijn binnen het werk-leerbedrijf (voorheen SW-bedrijf) in Uithuizen.

  Bent u uitkeringsgerechtigde en op zoek naar werk? Dan heeft u een eigen verantwoordelijkheid om langs de kortste weg werk te vinden. Wel wordt goed bekeken welke extra begeleiding er voor u nodig is om verder te komen. Het wordt dus meer maatwerk, ook vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. Dit sluit aan bij de gemeentelijke opdracht, binnen het Sociaal Domein, waar de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg ook onder vallen. Voor u als werkzoekende blijft het Werkplein in Winsum de eerste ingang.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.