Verblijfsvergunning aanvragen

Product informatie

  Omschrijving

  U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven. Als u bijvoorbeeld bij uw familie in Nederland wilt wonen. Of als u wilt werken of studeren in Nederland.

  Inwoners van EU/EER-landen en mensen uit Zwitserland die in Nederland (willen) verblijven, hebben geen verblijfsvergunning nodig.

  Voorwaarden

  De mogelijkheden en voorwaarden zijn onder andere: 

  • Wilt u Nederland korter dan 3 maanden bezoeken? Dan heeft u een geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) nodig en in veel gevallen een visum. Inwoners van de EU-EER-landen en mensen uit Zwitserland hebben genoeg aan hun paspoort of identiteitskaart. 
  • Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven en behoort u niet tot de groep die hierboven is genoemd? Dan heeft u altijd een verblijfsvergunning nodig. Bovendien heeft u in de meeste gevallen een speciaal visum nodig om Nederland in te reizen. Dat visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). 

  Aanpak

  Om een verblijfsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs (uw reisdocument of ander document met daarin uw nationaliteit)
  • als u bent geboren in het buitenland: een geboorteakte (afhankelijk van uw geboorteland moet de akte zijn gelegaliseerd)
  • als u getrouwd bent: uw huwelijksakte
  • als u getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte, of overlijdensakte van uw overleden partner

  De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn:

  • een huurcontract, of
  • eigendomsbewijs, of
  • een verklaring van de hoofdbewoner van het pand 

  Contact

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

  Adressen

  Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)088 043 04 30

  De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND.