Zorgloket

Product informatie

  Omschrijving

  De consulent van het Zorgloket kan u helpen bij het regelen van ondersteuning in het dagelijkse leven. Het doel is: zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren in de samenleving. Voor vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunt u contact opnemen met het Zorgloket.

  U bespreekt met de consulent of en welke oplossingen er zijn in uw directe omgeving. Mogelijk zijn bepaalde voorzieningen direct voorhanden waar u gebruik van kunt maken. Denkt u hierbij aan:

  • de bezorgservice voor boodschappen;
  • de maaltijdservice;
  • zelf aanschaf van voorzieningen zoals handgrepen.

  Samen met u wordt bekeken, wat u verder zelf nog kunt doen of wat mensen uit uw omgeving voor u kunnen betekenen. Denk hierbij aan familieleden, bekenden of misschien vrijwilligers. Pas als dit alles geen oplossing biedt voor uw probleem, kan bekeken worden of een individuele voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor u een oplossing biedt. Een individuele Wmo-voorziening is bijvoorbeeld regiotaxivervoer, een scootmobiel, een rolstoel of hulp bij het huishouden.

  Voorwaarden

  Wanneer u door een ziekte, beperking of ouderdomsklachten niet meer mee kunt doen in de maatschappij of het zelfstandig wonen problemen geeft, kunt u mogelijk voor een korte of langere periode wat extra ondersteuning gebruiken. Samen met een consulent van het Zorgloket kunt u in een gesprek op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor uw situatie. Hiervoor zult u eerst samen bekijken welk probleem of belemmering u ervaart, wat u graag wilt bereiken, en hoe u dit op eigen kracht kunt oplossen.

  Termijn

  Na uw contactverzoek zal zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk contact met u opgenomen worden.

  Wij zijn verbonden aan wettelijke termijnen en zullen indien mogelijk binnen 8 weken beslissen op een aanvraag voor een individuele voorziening. Bij het niet tijdig kunnen beslissen, brengen wij u hiervan op de hoogte.

  Aanpak

  Tijdens het gesprek met de consulent bekijkt u wat oplossingen zijn voor uw situatie en wat de vervolgstappen zijn. Hierover maakt u samen afspraken. Eventueel kunnen de gemaakte afspraken vastgelegd worden op een gespreksformulier die u ondertekent. Het formulier zal dan fungeren als onderlinge overeenkomst.

  Kosten

  Er is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verbonden aan de individuele Wmo-voorzieningen.

  Voor alle voorzieningen wordt een eigen bijdrage berekend behalve voor:

  • rolstoelen
  • regiotaxivervoer (hiervoor betaalt u een bijdrage per rit).

  Voor het berekenen van de eigen bijdrage zijn van belang:

  • uw gezinssamenstelling;
  • uw leeftijd;
  • uw inkomen;
  • de kosten van de voorziening;
  • uw vermogen.

  De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK (Centraal Administratiekantoor). Op het Zorgloket is meer informatie beschikbaar over de eigen bijdrage Wmo-voorzieningen.

  Contact

  Met het contactformulier op deze webpagina kunt u een verzoek tot contact aanvragen. Een medewerker van het Zorgloket neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Het Zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens.

  Om u nog beter te kunnen helpen bij uw hulpvraag is het Wmo-loket/Zorgloket bereikbaar via telefoonnummer 0595-437 437. U kunt ons bellen op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

  Adressen

  Meldpunt WMO

  Voor cliƫnten

  Gaat er iets fout bij de hulp of ondersteuning die u of uw naaste ontvangt? Heeft u vragen of opmerkingen over de zorgaanbieder of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van hulp door een aanbieder van Zorg in Natura of Persoonsgeboden Budget? U kunt hiermee terecht bij het Meldpunt Toezicht WMO. Meer informatie vindt u op: https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/meldpunt-toezicht-wmo

  Voor zorgaanbieders

  Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden. Aanbieders kunnen daarvoor terecht bij de GGD Groningen via: https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/meldpunt-toezicht-wmo/calamiteitenmelding-wmo